EEN NIEUWE TERMINOLOGIE

Groep 1 is het Okra-team (voorheen het Dagelijks Bestuur)

Groep 2 zijn de contactverantwoordelijken (voorheen de wijkverantwoor-
                                                                            delijken)

Groep 3 zijn de medewerkers

 

Het Okra-team van trefpunt Averbode vormt de kern van onze organisatie en komt maandelijks samen. Ook de contactpersonen worden uitgenodigd op deze vergaderingen maar kiezen zelf of zij daar naartoe komen of niet. De medewerkers nemen een activiteit op zich en zorgen voor die specifieke organisatie maar kiezen ervoor niet op de vergaderingen aanwezig te zijn.

Het Okra-team van trefpunt Averbode
Wie is wie in het Okra-team?

 

Teamleider: Valère Haesevoets

Assistent-teamleider:

Administratieve verantwoordelijke:  Mil Van der Auwera

Assistenten-administratief verantwoordelijken: Nico Kerkhofs

Financieel verantwoordelijken: Josée Van Aerschot en Guido Lenaerts

Bestuursleden: Maddy Cornelis, Adelline Cuypers, Mit Van Aerschot, 
                    Clement Robert,  Frans Verellen, Lisette De Dobbeleer
                    en Cécile Mulders

Onze contactverantwoordelijken

Zij zorgen voor het maandelijks contact met de leden.  Dit gebeurt door het ronddragen van de Okra's, het innen van lidgelden en gelden voor activiteiten. Elke contactverantwoordelijke mag naar de maandelijkse vergaderingen komen. Hier volgt de alfabetische lijst.

 Adelline Cuypers - Cornelis Mady - Haesevoets Valère -

Kerkhofs Nico - Leenaerts Guido - Mulders Jos - Robert Clement - Van Roy Ed.

  Van Aerschot Josée en Mit - Paul Janse - Cecile Mulders - Neyens Mia

Onze medewerkers

Zij engageren zich voor één of meerdere taken en wensen Okra Averbode te helpen bij een organisatie en dat kan een helpende hand zijn of dat kan het leiden van een activiteit zijn. Hier zoeken we nog heel wat extra handen.  Aarzel niet het Okra-team te contacteren indien je talenten hebt of een handje wenst toe te steken.

 

0478246336

Averbode

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now